โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

  *คำขวัญโรงเรียน ** เป็นคนดี มีวิชา พัฒนาสังคม** เอกลักษณ์โรงเรียน **โรงเรียนส่งเสริมกีฬา** อัตลักษณ์โรงเรียน**คนดี มีปัญญา**

***  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ***


   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  [อ่านรายละเอียด]
   ประกาศโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2567   [อ่านรายละเอียด]

 *** ผลงานดีเด่น ***


ข่าวการศึกษา


คู่มือการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

1.ค่ายยุวชนคุณธรรม [More]
2.โครงการพัฒนาจริยคุณ [More]
3.การผลิตนวัฒนกรรม สร้างสรรค์คนดี  [More]
4.การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. [More]
5.10,000 คุรุชน คนคุณธรรม  [More]
6.คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  [More]
7.กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม  [More]
8.โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน  [More]
9.การนิเทศ กำกับ ติดตาม  [More]
10.ภาพยนต์สั้นคุณธรรม สพฐ. [More]

Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster