นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธนสิทธิ์อ

Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สป.2 ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ เทศติดตามการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29