นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

  Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

  Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
  นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธนสิทธิ์อ

  Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29
  นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สป.2 ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ เทศติดตามการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

  Update:ปรับปรุงเมื่อ: 2022-12-29